قانون اول :

هیچ سهمی نباید بیش از 25 درصد ازسبد باشد.

قانون دوم :

قبل از هر خریدی باید نمودار آنرا با دقت کنترل شده باشد.

قانون سوم :

سهمی بخر که معتقد باشی شرکت در

بینهایت ورشکسته نخواهد شد .فاندامنتال را چک کن وبدون فاندامنتال حتی اگر وارن بافت هممشغول خرید آن سهم بود، وارد پوزیشن خرید نشو .

:قانون چهارم

مبادا از سر طمع و بی حساب و کتاب سهمی بخری و سهم آن شرکت در سبدت زیادتر از قانون 1 باشد.

خودت خوب می دانی که کی سهم را از سر طمع میخری و کی از سر حساب و کتاب.

:قانون پنجم

در مورد پول تو هیچکس بهتر ازتو تصمیم نمی گیرد. تو در نوع خودت بهترینی. چرا باید دری وری دیگران را گوش کنی یا تحت تاثیر این و آن قرار بگیری؟

:قانون ششم

قبل از خرید هر سهمی باید این قوانین یکبار مطالعه شود .

:قانون هفتم

اشتباه کردن اشکال ندارد ولی بعد از هر اشتباه باید حداقل یک صفحه کامل در مورد آن توضیح مکتوب بنویسی .این تنها راه بخشش است .

قانون هشتم:

سهام موجود در چک لیست تکنیکی هر روز باید کنترل شود .

:قانون نهم

حداقل سه روز در هفته باید یک ساعت وقت بگذاری و احساس ات را در مورد بازار مکتوب کنی .

قانون دهم :

یادت نرود فروشنده پشیمان بهتر از خریدار پشیمان استتاريخ : شنبه ۲۱ مرداد۱۳۹۱ | ۱۵:۲۰ بعد از ظهر | نویسنده : جواد |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.